Hyvinvoinnin perusta on työ

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen ja se, että heikommista pystytään pitämään huolta on minulle todella tärkeää. Suomi ikääntyy ja palveluiden tarvitsijoita on yhä enemmän. Samaan aikaan työikäisten määrä on laskussa.

Tarvitsemmekin yhä useamman työikäisen ja työkykyisen ihmisen töihin, työuria täytyy pidentää ja työmarkkinoiden jäykkyyksiä on poistettava. Työn vastaanottamisen pitäisi aina olla kannattavaa. Tarvitsemme sosiaaliturvauudistuksen. Järjestelmän tulee kannustaa passiivisuuden sijaan aina aktiivisuuteen, työntekoon, osallistumiseen ja itsensä kehittämiseen.

Näillä keinoilla pystymme kasvattamaan verotuloja, rahoittamaan yhteiskunnan tärkeät palvelut ja lisäämään suomalaisten hyvinvointia.

Kaupunkien kasvuun kohdistuvat haasteet

Kaupungistuminen on globaali ilmiö ja Suomen kasvun ja työllisyyden kannalta tarpeen. Tällä hetkellä puolet suomalaisista asuu kuudella suurimmalla kaupunkiseudulla. Tulevina vuosina koko maan kasvu keskittyy vielä vahvemmin Helsingin seudulle ja erityisesti vielä sen ytimeen Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle.

Kaupunkien tehtäväkenttä palvelujen tuottajana Suomessa on erittäin laaja ja suurilla kaupunkiseuduilla voimakas kasvu vielä lisää erilaisten palvelujen tarpeita. Senpä vuoksi helsinkiläisenä ehdokkaana haluan, että kaupunkien kasvuun kohdistuvat haasteet ja ratkaisumahdollisuudet nostetaan keskeiseksi osaksi seuraavaa hallitusohjelmaa.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on käytettävä kaikki mahdolliset keinot

Teini-ikäisen pojan äitinä nuorten syrjäytyminen ja kuinka se pystytään ehkäisemään on sydäntäni lähellä. Lapsia ja nuoria on suojeltava ja autettava ennen kuin ongelmat mutkistuvat ja moninkertaistuvat. Lapsen ja perheen on saatava apua heti, kun siihen on tarve. Perhepalveluihin pitää olla matala kynnys, ja avohuollolla on oltava riittävästi voimavaroja.

Nuorisotyö ja sen asiantuntijat ovat korvaamattomia erityisesti saavuttamaan ne nuoret, jotka ovat muuten vaarassa ajautua syrjään. Onkin tärkeätä levittää tehokkaita etsivän nuorisotyön toimintamalleja kaikkialle ja varmistaa niille riittävä rahoitus.

Tällä hetkellä avun saaminen edellyttää nuorilta ja heidän läheisiltään voimavaroja ja kykyä etsiä apua erilaisten palveluiden joukosta. Kuormittavassa elämäntilanteessa tämä voi olla ylivoimaista Palveluita ei saa suunnitella kapea-alaisesti yksittäisen toimijan tulosvastuun näkökulmasta, vaan tieto nuorten asioista on kuljettava saumattomasti viranomaisten välillä sektori- ja kuntarajojen yli. Nuorten juoksuttaminen luukulta toiselle on loputtava, kaupungin organisaatiosta pitää löytyä tukihenkilö, joka ottaa kokonaisvastuun nuoresta.

Nuorten ja lasten syrjäytymiseen liittyvät ehkäisevän toiminnan suorat taloudelliset säästöt ovat pitkällä aikavälillä huomattavat sen lisäksi, että toimenpiteillä ehkäistään inhimillistä kärsimystä.

Tule mukaan

Vaalikampanjan tekeminen ei kuitenkaan onnistu yksin.

Olisinkin suuresti kiitollinen kaikesta mahdollisesta avusta ja tuesta kampanjalleni, laita siis viestiä [email protected] ja liity vaalitiimiini.

Takaisin ylös